AKADEMİK YAYINLAR

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi: Doğu Akdeniz bölgesinde üreme dönemindeki kadınların normatif sağlıkta yaşam kalitesi verileri (SF-36v2)

Quality of Life Research Journal, 14 February 2022, https://doi.org/10.1007/s11136-022-03100-7

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi Çalışma Protokolü

BMC Women’s Health, Volume 19 Issue 50, 3 April 2019, https://doi.org/10.1186/s12905-019-0750-1

ARAŞTIRMA VE ETKİN VERİ TOPLAMAYA ÇAĞRI

European Journal of Public Health, Volume 22, Issue 6, 1 December 2012, Pages 754–755