DAÜ, Oxford Üniversitesi ile Kadın Sağlığı Alanında İşbirliğine Hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Oxford Üniversitesi, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bir ilki gerçekleştirmek üzere, Uluslararası Kadın Sağlığı Haritası Projesi kapsamında işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Oxford Üniversitesi’nden Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, uluslararası araştırmanın Kıbrıs’ı kapsayan bölümünü üstlenecek olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi’ni (KISAA) temsilen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a makamında ziyarette bulundu. Söz konusu ziyarette DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da hazır bulundu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tarafların işbirliğiyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu ziyarette, projenin KKTC’ye sağlayacağı akademik ve bilimsel katkıların önemine işaret ederek, çalışmaların başarılı geçmesini temenni etti.

KISAA Proje Yürütücüsü Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz’in, söz konusu bilimsel çalışmaya ilişkin verdiği bilgilere göre; Kuzey Kıbrıs’ta toplum düzeyinde sağlık sorunlarının belirlenebileceği güvenilir veri eksiklikleri bulunurken, diğer yandan uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs geneli için bildirilen tüm sağlık istatistiklerinden hariç tutuluyor. Proje sayesinde bölgesel kadın sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi, kadın hastalıklarının belirtilerinin ve tedavilerinin ekonomik yükünün hesaplanması, Akdeniz yaşam tarzının kadın sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi ve Doğu Akdeniz toplumlarına özgü genetik faktörlerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanıyor.

İlk aşamada, kesitsel bir tarama çalışması ile 18-60 yaş arası tüm kadınları temsil eden, hedef nüfusun yüzde 10’undan oluşan 8 bin kadından sistematik bir şekilde sağlık profilleri ile ilgili bilgi toplanacak. Veri toplanacak hastalıklar ise, endometriozis, polikistik över sendromu, rahim miyomları ve infertilite gibi jinekolojik hastalıklar, jinekolojik kanserler ve migren ile tiroid hastalıkları gibi kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilmiş hastalıklardan oluşacak. Aynı zamanda kadınların sağlık hizmetlerine erişimi ve hastalıkların kişisel, sosyal ve ekonomik yükünü de hesaplamak için gerekli veriler toplanacak. Hastalık oranları diğer ülkelerin verileriyle karşılaştırılarak, Kıbrıs Türk Toplumu’nda farklı sıklıklarda görülen hastalıklar belirlenecek.

DAÜ, Kuzey Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz Bölgesi’ni temsil eden ilk kadın sağlığı kaynağını oluşturacak ve ciddi uluslararası tanınırlık elde edecek olan çalışmada; saha çalışmaları, ulaşım, sosyal medya ve hedef kitle bazlı tanıtım desteği verecek. Aynı zamanda, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü de veri toplama gruplarının koordinasyonunu yürütecek.