PROJE

KIBRIS KADIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMA İNSİYATİFİ

Kuzey Kıbrıs’ta toplum düzeyinde sağlık sorunlarının belirlenebileceği güvenilir veri eksiklikleri olmakla birlikte, uluslararası platformlarda, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs geneli için bildirilen tüm sağlık istatistiklerinden hariç tutulmuştur[1]. KISAA İnisiyatifi projesinin amacı Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesidir. Kesitsel bir tarama çalışması ile 18-55 yaş arası tüm kadınları temsil eden, hedef nüfusun %10’undan oluşan, bir örneklemden sistematik bir şekilde sağlık profilleri ile ilgili bilgi toplanmaktadır.

[1] Rahmioglu N, Naci H, Cylus J. Improving health care services in Northern Cyprus: a call for research and action. European Journal of Public Health. 2012 Dec; 22(6):754-755.

PROJE HEDEFLERİ:

  • Bölgesel kadın sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi
  • Akdeniz yaşam tarzının kadın sağlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi
  • Toplanan veri haritalanarak, hastalık, yasam tarzı ve demografik faktörlerinin ilişkisinin çalışılması
  • Doğu Akdeniz toplumlarına özgü genetik faktörlerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması.
  • Kadın hastalıklarının belirtilerinin ve tedavilerinin sosyal ve ekonomik yükünün hesaplanması

proje sonuçları

Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan bu epidemiyolojik çalışma, hastalıklardaki artış sebeplerinin araştırılmasında hipotez esaslı takip çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Proje, Akdeniz yaşam tarzı ve Doğu Akdeniz’de yaşayan halkların taşıdığı genetik mutasyonların bu hastalıklar üzerindeki etkilerini araştırmak için iyi bir zemin oluşturacaktır.  Ayrıca, yerel halkın bilinçlendirilmesine ve veriye dayalı sağlık stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Yerel halkın yararlanacağı bir kaynak olmanın yanı sıra, bir Doğu Akdeniz kadın sağlığı referans kaynağının da temelini oluşturacaktır. Böylelikle Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz bölgesini temsil eden ilk kadın sağlığı kaynağını oluşturarak ciddi uluslararası tanınırlık elde edecektir.

işbirliklerimiz

Bu çalışma Oxford Üniversitesi liderliğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik işbirliği, British IVF hastanesi klinik işbirliği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği sivil toplum işbirliği ile yürütülmektedir. Ayrıca, çalışmamıza sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iletişim sponsoru olarak Telsim Vodafone ve bir çok yerel kurum/kişi destek vermektedir.