BURÇ BARIN

Burç Barın, Minnesota Üniversitesi’nden Matematik (2003) ve Biyoistatistik (2004) Yüksek Lisans Derecelerini aldı ve 2004’ten beri Emmes Corporation’da (Rockville, Maryland) biyoistatistikçi, kıdemli biyoistatistikçi ve proje lideri olarak çalışmaktadır. Barın, çeşitli nakil, aşı, bulaşıcı hastalık ve HIV çalışmalarının istatistiksel tasarım, proje yürütme ve analizlerinde rol almıştır. HIV pozitif hastalarda Karaciğer/Böbrek Nakli üzerine olan ABD’deki ilk gözlemsel çalışmanın yürütülmesinde ve analizinde önemli bir rol oynamış, ve su an halen devam eden CCR5 blokajının aynı popülasyonundaki etkisini değerlendiren klinik araştırmasında Emmes’in Baş Araştırmacısı görevini yürütmektedir. Başlıca New England Journal of Medicine’da yayınlanan HIV hastalarında böbrek transplantasyonu yayını olmak üzere, çeşitli bilimsel makalelerde yer almıştır.

Barın, Uluslararası AIDS Aşı İnisiyatifi tarafından desteklenen Faz I / II / III HIV aşı çalışmalarında yer almış ve Bangladeş’teki küçük çocuklarda Faz III LAIV grip aşı çalışmasının analizinde önemli bir rol oynamıştır. Barın, kurumsal kalite denetleme komitesinde istatistiksel temsilci olarak görev yapmış, George Washington Üniversitesi’nde epidemiyoloji ve halk sağlığı alanında eğitim görmüş ve birçok Uluslararası Biyometrik Derneği (IBS) ve Klinik Araştırmaları Derneği (SCT) toplantılarına katılmıştır.